Reklamacje i zwroty

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest, aby Państwo poinformowali nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – pisma wysłanego na adres: HYDROWIND ul. Częstochowska 83, 62-800 Kalisz lub e-mai: sklep@hydrowind.pl

Mogą też Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego poniżej.

Zwroty zakupionych towarów są przyjmowane tylko pod warunkiem, że nie były używane, posiadają oryginalne opakowanie, są dostarczone w komplecie wraz z dołączonym osprzętem. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności Kuriera. 

Po rozpatrzeniu zgłoszenia, następuje wymiana towaru na nowy, naprawa lub zwrot należności.

Reklamację rozpatrujemy do 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez nas zareklamowanego towaru.

Jeżeli następuje zwrot należności, to faktura korygująca jest wysyłana na adres Klienta w 2 egzemplarzach (kopia+oryginał). Oryginał pozostaje u Klienta, a kopię po podpisaniu Klient odsyła na nasz adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Zwrot należności następuje przelewem na wskazane przez Klienta konto. Podpisana faktura korygująca jest podstawą do zwrotu należności.

Nie odbieramy paczek wysłanych za pobraniem lub na nasz koszt.

Dokumenty do pobrania:

pdf  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

pdf  Formularz zgłoszenia reklamacyjnego


top